*/1

DE AUTEURS
Silvia Kerckhof
Alexandra Latruwe

Nouveau Quartier couleurs 1:
Frans leren durven spreken!

In het basispakket van Nouveau Quartier couleurs 1 ontdekken leerlingen de nodige woordenschat en structuren om doelgericht te kunnen communiceren. Taalhandelingen worden via chunks ontdekt en stapsgewijs ingeoefend via drill- en transferoefeningen, communicatieve activiteiten en productie­oefeningen. Leerlingen werken op die manier in elke les aan de ontwikkeling van hun vaardigheden, taalattitudes en strategieën.

In het differentiatiepakket Besoin d’aide? en Défi! gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met remediërings- en verdiepingstrajecten. De transparante opbouw van de lessen zorgt voor houvast en geeft leerlingen structuur. Lessen worden telkens opgebouwd vanuit levensechte, herkenbare contexten en plaatsen de leerling centraal.

Nouveau Quartier couleurs 1 biedt dus heel wat structuur en houvast maar daagt leerlingen telkens opnieuw uit!

Bonjour!


Isabel Van Hamme
Fien Windels

MET MEDEWERKING VAN
Julie De Rouck
Anne De Schrijver


Karina De Vos
Ellen Gevaert


Justine Leijman
Soetkin Vercruyssen