*/1
Kiosque

Het leesdossier Kiosque achteraan elk hoofdstuk biedt artikels over het reilen en zeilen in de francofonie. De verschillende tekstsoorten komen aan bod en de thema’s sluiten nauw aan bij de leefwereld van je leerlingen.
Strategieën en verwerkingsopdrachten, zowel receptief als productief en met veel aandacht voor het beleven en het creëren van taal, staan in de banner onderaan de bladzijde.

Kiosque heeft ook een digitale aanvulling: Kiosque numérique. Hier vind je extra teksten (met voorleesfunctie, aanpasbaar lettertype en oefeningen) maar eveneens extra audio(visueel) materiaal. De teksten zijn bovendien onderverdeeld in verschillende moeilijkheidsgraden en makkelijk af te drukken.

Naast de dubbele opdrachtenpagina’s kunnen leerlingen kennis en vaardigheden inoefenen bij de Test jezelf. Het ‘differentiatie’-kader rechts onderaan de opdrachtenpagina’s verwijst leerlingen door naar de juiste oefeningen. Daar hebben jij of je leerlingen de kans om een reeks oefeningen aan te duiden of een traject uit te stippelen. 

De Test jezelf 1 kent eenzelfde moeilijkheidsgraad als de reeds gemaakte opdrachten. Leerlingen krijgen hier de kans om te oefenen met nieuwe beelden, gelijkaardige opdrachten en/of andere werkvormen. Ze zijn dus niet langer beperkt tot die ene oefening die in het boek staat die ze onmogelijk opnieuw kunnen maken. 

Test jezelf 1

Ook de Test jezelf 2 is gericht op het behalen van de doelstellingen van het leerplan, maar met meer
uitdaging
. De oefeningen gaan inzichtelijk wat verder en er worden verbanden tussen de afzonderlijke hoofdstukken gelegd. 

Test jezelf 2