*/1

Comfortabel lesgeven is van groot belang. Bij het uitdenken, ontwikkelen of verfijnen van lesmethodes denken wij niet alleen aan de leerlingen en hun vaardigheden. We willen Nouveau Quartier couleurs ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

Handleiding

In de handleiding vind je telkens volgende zaken terug:

 • hulpmiddelen om een antwoord te geven op vragen van inspectie
 • algemene basisprincipes 
 • handleiding bij de lessen
 • tips om te differentiëren 
 • inhoudstafel media en kopieerbladen
 • lexicon Nederlands-Frans en Frans-Nederlands
 • extra methodieken

Beginsituatie, lesdoelen, doelgerichte en communicatieve opdrachten, vaardigheden en media (cd, dvd, spelkaarten, jaarposter …) van de les. Transcriptie van audiotracks.

Didactische suggesties, mogelijke vragen, spelregels en spelverloop van spelactiviteiten, suggesties voor remediëring, differentiatie of evaluatie 

In de marges boven en onderaan, links en rechts vind je alle relevante info.

De binnenbladzijden zijn de ingevulde bladzijden uit het leerwerkboek. De oplossingen staan steeds in het blauw.

Micro-trottoir

Micro-trottoir: bij elk onthoudkader taalhandelingen (actes de parole) telkens ook verfilmde modeldialogen. Authentiek beeldmateriaal, ideaal om chunks te automatiseren. Alle filmpjes staan op het digitaal bordboek, het digiboek en de dvd.

Cartes paroles

Cartes paroles stimuleren leerlingen om actief te werken op de nieuwe leerstof en om spreek- en gespreksvaardigheid extra in te oefenen. 

 • Elk hoofdstuk bevat meerdere sets spelkaarten met activerende opdrachten, rechtstreeks gekoppeld aan de boeklessen.
 • Leerlingen gaan in gesprek met elkaar om de nieuwe chunks en ­woordenschat in te oefenen.
 • Elke opdracht bestaat op twee niveaus: de basisversie biedt meer houvast, bij de plusversie krijgen leerlingen voornamelijk trefwoorden.
 • Helpt leerlingen om Frans te durven spreken.

Nieuw!

Nieuw!