*/1

Het basispakket van Nouveau Quartier couleurs

Elk hoofdstuk is identiek opgebouwd:

  • Je découvre (nieuwe woordenschat en structuren)
  • Je retiens et je m’entraîne (leerstofoverzicht en extra oefenkansen) 
  • Je passe à l’action (zelftoets op de nieuwe leerstof en een doelgerichte opdracht per vaardigheid)
  • In Je découvre ontdekken leerlingen stapsgewijs nieuwe woordenschat en structuren waarmee ze doelgericht leren communiceren.
  • Korte en afgebakende leseenheden bieden veel houvast. Een evenwichtig aanbod aan oefeningen op kennis en vaardigheden.
  • Levensechte, herkenbare contexten die aansluiten bij de leefwereld en
    interessesfeer van je leerlingen.

In Je retiens et je m’entraîne krijgen leerlingen een leerstofoverzicht en enkele controle-
oefeningen. Het leerstofoverzicht is opgevat in twee delen, Mots-clés en Mini-dialogues, en zorgt voor structuur en houvast.

In Mots-clés krijgen leerlingen een overzicht van de nieuwe woordenschat, inclusief een reeks oefeningen die aansluiten bij de thema’s uit de basislessen.

Mini-dialogues herhaalt de chunks (structuren) en helpt leerlingen om Frans te durven spreken.
De nieuwe leerstof wordt meteen in context
gegeven zodat leerlingen de nieuwe structuren makkelijker kunnen onthouden. Inclusief
oefeningen.

In Je passe à l’action controleren leerlingen of ze de nieuwe leerstof beheersen in de zelftoets Je contrôle.

Op het einde van elk hoofdstuk de rubriek à l’action. Hier volgen een reeks doelgerichte, communicatieve opdrachten per individuele vaardigheid waarin ze de ontdekte bouwstenen uit de lessen bundelen.

Auto-évaluation geeft leerlingen de kans zichzelf te evalueren en stil te staan bij hun voortgang. 

In Checklist geven leerlingen aan welke items ze beheersen of waar ze nog moeten op werken.

Prêt(e) à l’action geeft hen een helder overzicht van de vaardigheden per hoofdstuk en laat leerlingen reflecteren over de can do’s: beheersen ze deze in voldoende mate?